Nokia

Nokia

Nokia ra đời vào năm 1871 tại Phần Lan, nhưng mãi tới tận năm 1967, tập đoàn Nokia mới thực sự được thành lập sau khi 3 công ty con sáp nhập từ năm 1922. Trong top 20 điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử thế giới, thì thương hiệu Nokia đã chiếm quá nửa trong con số đó.

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng